QSA Entegre Yönetim Sistemi Yazılımı;

  • Yönetim sistemlerine ( ISO 27001, 9001, 14001, 45001, 50001 vb ) ait süreçlerinizi tek bir platformdan entegre yetki bazlı yönetebilme avantajı sağlayan web tabanlı bir yazılım çözümüdür.
  • 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Uyum ile ilgili tüm süreçlerinizi yönetebileceğiniz web tabanlı bir yazılım çözümüdür. Envanter modülünde Kişisel veri kataloglarına T.C Sağlık Bakanlığının yayınlamis oldugu ULUSAL SAĞLIK VERİ SÖZLÜĞÜ (Sürüm 2.2) içinde tanımlanan sağlık hizmetlerine ait kişisel veri tanımları da program içinde tanımlanmıştır.
  • Yasa ve Sözleşmelere uyum süreçlerinizi tanımlayıp takip edebileceğiniz web tabanlı bir yazılım çözümüdür.
  • QSA Entegre Yönetim Sistemi Yazılımı Savunma Bakanlığına bağlı Siber Güvenlik Kümelenmesinde Ürün- Hizmet- Eğitim Kataloğunda Yönetim Bilgi Sistemleri kategorisinde yerini almış yüzde yüz yerli bir yazılımdır.

QSA ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ YAZILIMI KULLANMANIN AVANTAJLARI NELERDİR ?

  • QSA Entegre Yönetim Sistemi Yazılımı Entegre Modüler yapısı, çoklu dil desteği, geniş kapsamı, Standartların ve KVKK Yasasının referans alınarak tasarlanan süreç yapısı ve içinde barındırdığı hazır veri katalogları sayesinde müşterilerine Yönetim sistemlerinin, Kişisel Verilerin Korunması Kanuna Uyum süreçlerinin yönetilmesinde, güncelliklerinin takibinde ve sürdürülebilirliklerinin sağlanmasında çok büyük kolaylıklar sağlamaktadır.
  • Katmanlı veri kayıt yapısı ve kullanıcı yetkilendirmesi sayesinde Holding yapılarındaki farklı Tüzel Kişilikteki firmaların süreçlerini ve bu süreçlere ait verilerini tek bir merkezde yetki bazlı, birbirlerinden yalıtılmış ve entegre olarak yönetebilme imkanı sağlar.
  • Yönetim Sistemleri Standart şartlarına, yasal ve sözleşmelerden doğan gereksinimlere uygunluğun sağlanmasında; Yönetim sistemlerinin yaygın olarak kabul ettiği proses yaklaşımı olan PUKÖ ( Planla – Uygula – Kontrol et – Önlem al ) çalışma prensibine ait aşamaların etkin bir şekilde uygulanmasına, takip edilmesine ve yönetilmesine olanak sağlar.
  • Mevcut Risk Yönetimi ve Doküman Yönetimi modülleri sayesinde TURQUALTY üyesi müşterilerinin Yazılıma sahip olma bedelleri ile ilgili TURQUALITY desteği alabilmesine olanak sağlamaktadır.