Entries by Tuncay Sözeri

Risk Belirleme, Risk Değerlendirmesi ( Risk analizi, Risk önceliklendirmesi ) Ve Risk İyileştirmesi

Risk belirleme ve Risk değerlendirmesi ( Risk analizi ve Risk önceliklendirmesi)  kavramları günümüz de hem özel hayatımızda aldığımız kararlarda, iş hayatımızda yönettiğimiz süreçlerde,  Şirketlerin ya da kurumların yaşam döngüsü içinde gerçekleşen tüm iş süreçlerinde öncesinde olası riskleri belirlemek, tahmin etmek ve riskleri değerlendirerek bu risklerin yönetilebilmesi için gerekli olan kaynakları belirlemede uyguladığı en önemli prosesler […]